Privacyverklaring E. Zimmerman BV

In deze privacyverklaring informeren wij je over de persoonsgegevens die wij verzamelen voor het voeren van onze klantenadministratie en over de manier waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van E. Zimmerman BV (handelsnaam is tevens Edwin Zimmerman) en op bezoekers van de website www.edwinzimmerman.nl.

E. Zimmerman BV, gevestigd aan de Zegtruststraat 16, 2275 XP  VOORBURG en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62266748, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacyverklaring kun je bellen naar +31 (0)6-20 60 08 44 of een e-mail sturen.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

E. Zimmerman BV gaat zorgvuldig om met je privacy. Wij verzamelen jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: je voor- en achternaam, geslacht, de bedrijfsnaam van het bedrijf waarvoor je werkt, jouw telefoonnummer en je e-mailadres bij dit bedrijf, en overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch.


Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

E. Zimmerman BV verwerkt jouw persoonsgegevens om via telefoon of e-mail contact met je te kunnen opnemen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, en voor het afhandelen van betalingen.


Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens maakt E. Zimmerman BV geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.


Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

E. Zimmerman BV bewaart je persoonsgegevens vanaf de start van een zakelijke overeenkomst tot maximaal vijf jaar nadat de laatste zakelijke transactie is afgerond, tenzij het bewaren van je persoonsgegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.


Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

E. Zimmerman BV verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bevoegde instanties. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. E. Zimmerman BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door E. Zimmerman BV Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen. Mail je verzoek samen met een kopie van je identiteitsbewijs (maak ter bescherming van je privacy in deze kopie je pasfoto, je paspoortnummer, je BSN en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart). Wij reageren uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.

E. Zimmerman BV wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.


Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

E. Zimmerman BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Welke cookies gebruiken wij?

De website www.edwinzimmerman.nl van E. Zimmerman BV gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle eerder opgeslagen informatie via je browserinstellingen verwijderen.


Wijzigingen en versiedatum

Als verwerkingsverantwoordelijke behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring wanneer nodig aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 maart 2021. Je kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring inzien via de link Privacyverklaring aan de onderzijde van onze website.