Interim-management bij reorganisaties en veranderingen

Staat jouw organisatie aan de vooravond van een reorganisatie of grote verandering? Als interim-manager help ik je deze succesvol door te voeren. Vanuit een tijdelijke managementfunctie zorg ik voor een structurele verandering die de organisatie rust, inzicht en overzicht brengt en ook na mijn vertrek een blijvend resultaat geeft.

Tijdens het veranderproces kijk ik als interim-manager naar wat het beste is voor de organisatie – dit is uiteindelijk ook het beste voor de medewerkers. Ik vind het belangrijk om duidelijk te zijn over wat er in gedrag en acties van de mensen wordt verwacht en ze in te zetten op wat ze kunnen. Dit geeft hernieuwd (zelf)vertrouwen en zorgt voor motivatie. Waar nodig investeren we in hun ontwikkeling of helpen we ze bij de overgang naar ander werk. Een veranderproces kan niet zonder intensieve samenwerking en goede communicatie. Tijdens het hele traject blijft ‘de winkel’ open; het werk gaat immers gewoon door.


Voorbeeldopdracht: reorganisatie FEZ en nieuwe besturingsfilosofie bij een hbo-instelling

Een grote hbo-instelling wilde de hele centrale en decentrale ondersteuning reorganiseren. Mijn opdracht als interim-directeur Financieel-Economische Zaken (FEZ) was om deze reorganisatie te begeleiden voor de afdeling Financiën & Control. Naast het samenvoegen van alle administratieve stukken, systemen en de administratieve organisatie moesten ook de medewerkers met de veranderingen mee. Een ingrijpend proces waar een hele sollicitatieprocedure aan vastzat. Ik begon deze opdracht vanaf nul. Bij mijn vertrek, bijna twee jaar later, stond er een compleet nieuw ingerichte administratieve afdeling met zowel nieuwe als bestaande medewerkers.

Interim-management

Gelijktijdig mocht ik als interim-directeur Bedrijfsvoering & Control voor dezelfde hogeschool de nieuwe besturingsfilosofie vertalen naar een nieuwe ‘control-werkwijze’. Van een strakke, gecontroleerde en bureaucratische besturing ging de hbo-instelling naar een organisatie waar de verantwoordelijkheid meer bij de medewerkers ligt. De uitdaging was om de besturingsfilosofie aan twee kanten te laten slagen: niet alleen de medewerkers moesten mee, ook de sturing van de organisatie moest zich aanpassen aan de nieuwe filosofie. Samen hebben we gezorgd dat de Control-afdeling waaraan ik leiding gaf, zich zodanig aanpaste dat ze zelf blijvend het goede voorbeeld kon geven.


Voorbeeldopdracht: transitie leden- en contributieadministratie bij een brancheorganisatie

Vaak volgt uit een opdracht een vervolgopdracht, zoals het verzoek om een advies zelf in de praktijk uit te voeren. Uit mijn analyse voor een grote brancheorganisatie bleek dat hun leden- en contributieadministratie niet goed werkte. Mijn advies resulteerde in de vervolgopdracht om als interim-coördinator leden-/contributieadministratie de bestaande afdeling op te heffen en deze onder te brengen op twee andere plekken. In vijf maanden zorgde ik dat de mensen op de juiste nieuwe werkplekken terechtkwamen, terwijl de reguliere werkzaamheden doorgingen en verbeterden.

Deze transitie startte ik met goed kijken naar wat er gebeurt, luisteren naar de medewerkers en samen bedenken hoe het beter, slimmer en sneller kan. Ik nam ze mee in het proces door dit uit te tekenen en te schrijven, kijkend naar de systemen en omringende afdelingen, en de invloed daarvan op hun werkwijze. Door de medewerkers te laten meedenken over de oplossing en hier samen afspraken over te maken, creëerde ik draagvlak en betrokkenheid. Een transitie moet in mijn ogen voor iedereen transparant en zonder verrassingen verlopen. Op basis van mijn rapport moesten mensen na soms veertig jaar van werkgever wisselen. Toch bedankten ze mij bij mijn afscheid stuk voor stuk voor de manier waarop ik het heb aangepakt en ze heb geholpen en begeleid.

Lees over het voorafgaande analysetraject bij Voorbeeldopdracht Analyse SSC-administraties op pagina Analyse & Advies.

Tijdelijke expertise en ervaring nodig bij het succesvol doorvoeren van veranderingen in jouw organisatie?

Neem direct contact met mij op