Interim-management, procesverbetering, analyse en advies in de publieke sector

E. Zimmerman BV Edwin Zimmerman
Zegtruststraat 16
2275 XP  Voorburg

06-20 60 08 44
Stuur een e-mail

Neem contact op

Edwin Zimmerman, ervaren interim-manager bij complexe verandertrajecten

Leid jij een organisatie in de publieke sector, zoals het onderwijs, en wil je je bedrijfsvoering verbeteren? Verandertrajecten zijn vaak complex en veelomvattend. Daar kun je wel een specialist bij gebruiken. Het liefst een kenner die overzicht heeft, verbinding maakt, de mensen in je organisatie meeneemt en draagvlak creëert. Iemand die tegelijkertijd resultaatgericht te werk gaat, handelt in het belang van jouw organisatie en daarbij zorgt voor duidelijkheid, inzicht, rust en structurele verbetering.

Met mij als interim-manager, projectmanager of analist haal je een echte veranderspecialist in huis. Ik neem een brede kennis van mijn vakgebied mee, net als veel ervaring met het begeleiden van grote en complexe verbetertrajecten op het gebied van bedrijfsvoering in het onderwijs en de publieke sector. Je gaat zien dat ik jouw project zowel gestructureerd als flexibel aanpak, dat ik je medewerkers intensief bij het proces betrek en dat ik oplossingen zodanig visualiseer dat ze jouw organisatie overzicht en rust brengen. Zo creëer ik vertrouwen, samenwerking en uiteindelijk concrete, blijvende verbetering.


Geïnspireerd door voorvader Eise Eisinga

De Friese wetenschapper en amateurastronoom Eise Eisinga is mijn oudgrootvader. Toen ik me in hem en zijn werk verdiepte, ontdekte ik dat onze werkwijze veel overeenkomsten vertoont. Dit maakt Eise Eisinga voor mij tot een bijzondere inspiratiebron. Net als hij buig ik me over situaties die voor mensen een probleem zijn of lijken, neem ik kennis mee, verzamel ik informatie, neem ik afstand en maak ik een grondige analyse. Vervolgens verbeeld ik de feiten en de nieuwe aanpak zodanig dat het de organisatie duidelijkheid, rust en overzicht geeft. Ook zorg ik ervoor dat de mensen na mijn interim-periode zelfstandig met de nieuwe aanpak verder kunnen.

Lees meer over mijn werkwijze.


Wat kan ik voor jouw organisatie betekenen?

Als interim-manager, vervangend of tijdelijk directeur, projectleider, analist en adviseur begeleid ik complexe verandertrajecten op bestuurlijk, strategisch en tactisch niveau bij organisaties in de publieke sector. In de afgelopen jaren heb ik succesvol reorganisaties, procesverbeteringen en andere strategische opdrachten afgerond bij diverse onderwijsinstellingen, de politie en een grote vakbond. Lees hieronder meer over mijn drie vakgebieden en klik door voor enkele voorbeeldopdrachten.


Interim-management

Interim-management

Gaat jouw organisatie veranderen of reorganiseren? Als interim-manager zorg ik voor een succesvolle, structurele verandering die de organisatie rust, inzicht en overzicht brengt en ook na mijn vertrek een blijvend resultaat geeft.


Projectmanagement

Projectmanagement

Procesverbeteringen zijn vaak intensieve en complexe trajecten die vragen om expertise. Mijn aanpak is zowel gestructureerd als flexibel. Ik neem de mensen mee en richt me op een concreet en blijvend projectresultaat.


Analyse en advies

Analyse en advies

Bij een probleem in jouw organisatie biedt een grondige, onafhankelijke analyse van de bestaande situatie duidelijkheid en inzicht. Als analist verbind ik de noodzakelijke aspecten en kom ik met een structureel en uitvoerbaar advies.