Analyse en advies voor organisaties, processen en afdelingen

Heeft jouw organisatie te maken met een probleem? Een diepgaande, onbevooroordeelde analyse van de bestaande situatie biedt duidelijkheid en (nieuwe) inzichten. Zeker als de analist kan uitzoomen en afstand nemen, met een helicopterview alle aspecten verbindt en komt met een onderbouwd, structureel en uitvoerbaar advies.

Bij het maken van een analyse verdiep ik mij in jouw organisatie, proces of afdeling. Ik start met grondig onderzoek en kom daarna met verbetervoorstellen voor zowel de bedrijfsvoering als de bijbehorende organisatie. Deze analyse lever ik op in een geschreven rapport, altijd voorzien van een bijpassend advies om jouw organisatie, proces of afdeling structureel te verbeteren. Vervolgens presenteer ik de analyse en het advies aan alle betrokkenen.

Lees hier meer over mijn werkwijze.


Voorbeeldopdracht: analyse SSC-administraties bij een brancheorganisatie

Een grote brancheorganisatie vroeg mij een analyse te maken van hun Shared Service Center (SSC)-administraties. Een van de leden wilde eruit stappen en zijn eigen financiële en personeelsadministratie weer gaan voeren. De vraag was: hoe nu verder met het SSC en de overige leden? De consultant kwam er niet uit en mij werd gevraagd dit op te lossen. Na een eigen analyse luidde mijn advies dat de organisatie zich moest inspannen om de administraties tóch centraal bij elkaar te houden. Dit bleek het meest efficiënt, leverde de hoogste kwaliteit op en gaf meer ruimte om te investeren in continuïteit, scholing en professionalisering.

Analyse en advies

Het lid dat wilde opstappen, was vastbesloten en had hier begrijpelijke redenen voor. Op basis van feiten binnen de organisatie, theoretische modellen, cijfers, tekst, beeld, gesprekken en presentaties kon ik ze overtuigen alsnog te blijven. Mede omdat ik adviseerde om als SSC gezamenlijk met de leden een verbetertraject in te gaan. Mijn aanpak bij deze opdracht bestond uit inventariseren wat er allemaal is en leeft, dit voor iedereen duidelijk en transparant in beeld brengen en zorgen dat er een besluit volgt in het belang van de héle organisatie.

Lees over het hierop volgende transitietraject bij Voorbeeldopdracht transitie leden- en contributieadministratie op pagina Interim-management.


Voorbeeldopdracht: analyse begrotingsproces bij een hbo-instelling

Bij een grote hbo-instelling was het begrotingsproces van 2019 niet volgens plan verlopen. Mij werd gevraagd een analyse van het bestaande proces te maken en met verbetervoorstellen te komen. Ik heb dit opgepakt met een collega-interim-manager. Samen interviewden we veel betrokkenen, bestudeerden en beoordeelden we documenten en hielden we werksessies.

Op basis van alle verzamelde informatie maakten we eerst een analyse van wat er niet goed was gegaan. Vervolgens deden we concrete voorstellen om de toekomstige begrotingsprocessen beter te laten verlopen. Het analyse- en adviesrapport leverden wij begin maart 2020 op, vlak voor de eerste coronalockdown. De hogeschool is zelf met de bevindingen en adviezen uit het rapport aan de slag gegaan. Achteraf lieten ze ons weten dat het rapport ze goed heeft geholpen bij het inrichten van het nieuwe proces en dat het begrotingsproces van 2021 is geslaagd.

Loopt jouw proces of afdeling vast en kan een gedegen analyse met verbeteradvies je helpen?

Neem direct contact met mij op