cv

 

ERVARING

2013 – nu zelfstandig ondernemer

   financieel specialist in het onderwijs

2010 – 2013 Wellantcollege Houten

   directeur finance en control

2006 – 2010 Wellantcollege Houten

   directeur bedrijfsvoering en control

2002 – 2006 Wellantcollege Woerden

   concern controller

2000 – 2002  stichting de 4 AOC’s Woerden

   hoofd personeel en organisatie

1998 – 2000 Groene Delta College Leidschendam

   hoofd administratie

1997 – 1998 Groene Delta College Leidschendam

   financieel en administratief medewerker

1990 – 1997 deurwaarderskantoor Van Westen Zoetermeer

   financieel en administratief medewerker

OPLEIDING

2004 – 2006 Vrije Universiteit Amsterdam

   controller voor de publieke sector

2000 – 2002 IBO Zeist

   hoofdopleiding bedrijfskunde

1990 – 1995 Universiteit van Amsterdam

   internationale economische betrekkingen

1989 – 1990 Hoge School Haarlem

   heao

OVERIG

getrouwd, twee zoons

lid raad van toezicht Stichting Findien
lid van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit de Witte

voormalig lid van de centrale oudercommissie Triodus
voormalig voorzitter oudercommissie Toverspiegel
voormalig lid technisch overleg AOC Raad, AOC’s en Ministerie EZ/Landbouw
voormalig lid ketenregie overleg AOC Raad, VO Raad, Duo en Ministerie OCW
voormalig lid werkgroep benchmark MBO