aanbod

edwin zimmerman heeft ervaring en expertise op de volgende gebieden

 Interimmanagement

 • vervangen en ondersteunen van bestuur en directie
 • aansturen, opbouwen en reorganiseren van de organisatie

 Procesverbetering

 • verbeteren van de ondersteunende bedrijfsvoeringprocessen
 • begeleiden van de inrichting van nieuwe systemen en softwarepakketten

Financieel management en planning & control

 • verzorgen van de begroting, budgetten en jaarverslag
 • inrichten van risico- en prestatiemanagement
 • opzetten van de planning & control, kwaliteitszorg en governance structuur
 • aantrekken van vreemd vermogen

Inzet van edwin zimmerman geeft de volgende resultaten

 • efficiëntere inzet van middelen en hogere kwaliteit van de bedrijfsvoering
 • beperking van de risico’s voor bestuur en directie
 • vertrouwen bij raad van toezicht en ondernemingsraad
 • duidelijkheid en trots voor medewerkers

“edwin zimmerman wil de verwachtingen van zijn klanten overtreffen”

Bij omvangrijke organisatorische verbeterprojecten met een sterke HRM-invalshoek is de inzet mogelijk van: EE-Team Management & Advies.