financieel specialist

 

De wereld verandert snel. Van organisaties wordt steeds meer gevraagd op het gebied van (financiële) verantwoording. De crises en de bijbehorende bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat er meer gedaan moet worden met minder middelen. Dit vraagt om prioriteiten stellen, efficiencywinst en procesverbetering.

In elk fase en bij elke beslissing is het van belang om financieel overzicht te hebben.

Dit geeft focus en inzicht in de risico’s.

Is de koers bepaald dan is het belangrijk om te volgen of de afgesproken resultaten ook echt worden gehaald. Alleen dan kan op tijd en weloverwogen worden bijgestuurd als de omstandigheden wijzigen.

De meeste organisaties hebben dit goed geregeld, alleen ontbreekt het soms aan voldoende personeel of een situatie is zo uniek dat tijdelijke inzet van buiten nodig is.

Edwin Zimmerman is financieel specialist in het onderwijs en biedt tijdelijke ondersteuning. Ervaring en expertise liggen op het gebied van financiën, planning & control, kwaliteitszorg en procesverbetering.

Bij omvangrijke organisatorische verbeterprojecten met een sterke HRM-invalshoek is de inzet mogelijk van EE-Team Management & Advies.